Oktató

2015-ben szereztem summa cum laude doktori címemet a „Berlini köztársaság” című disszertációmmal. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének egyetemi adjunktusaként jelenleg az alábbi tárgyakat oktatom:

  • Bevezetés a politikatudományba című előadás
  • Bevezetés a politikatudományba című szeminárium
  • Pártok és pártrendszerek előadás
  • Magyar Politikai Rendszer szeminárium
  • Választási rendszerek előadás
  • Tagállami Európa-politikák előadás
  • Belpolitikai elemző előadás